Մի վախնար, քանզի ես հիմա քեզի հետ եմ

Հրեշտակները շտապում են պատվել այն մարդուն, որի մեջ Քրիստոս են տեսնում, որովհետև նա իրենց Տիրոջ սուրբ տաճարն է և բնակավայրը: Սրանից ավելի մեծ պատիվ և անկողոպտելի գանձ երբևէ չենք ունենա մեր կյանքում: Եփրեմ Ասորին ասում է, որ Աստծո Սիրո կապանքները չի կտրում նույնիսկ երկսայրի սուրը:
Պողոս Առաքյալի Եփեսացիներին ուղղված աղոթքը միշտ վերագրենք հայերիս և խնդրանքով ստանանք Սուրբ Հոգու զորությունը մեր հոգևոր մակարդակի և աճի բարձրացման համար: Խնդրենք որ մեր ճանապարհը հարթ և ապահով դարձնի մեր Տերը: Համարենք, որ այս աղոթքը մեզ համար է արել սիրելի Պողոս Առաքյալը:

Նվիրական աղոթք.
Ահա թէ ինչու ծնկի եմ գալիս մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի Հօր առաջ,
որից իր անունն է ստանում ամէն ազգատոհմ երկնքում եւ երկրի վրայ,
որպէսզի դուք, ըստ իր փառքի մեծութեան, իր Հոգու միջոցով զօրութեամբ
ամրանաք ներքնապէս. այնպէս որ, ձեր հաւատի միջոցով, Քրիստոս բնակուի
ձեր սրտերում, եւ դուք սիրոյ մէջ արմատաւորուած ու հաստատուած լինէք.
եւ կարողանաք հասկանալ բոլոր սրբերի հետ, թէ ի՛նչ է լայնութիւնը,
երկարութիւնը, բարձրութիւնը եւ խորութիւնը, այսինքն՝ ճանաչէք Քրիստոսի
սէրը, որ գերազանց է, քան ամէն գիտութիւն, որպէսզի լցուէք Աստծու լրիւ ամբողջութեամբ։ Ուրեմն, նրան, որ կարո՛ղ է աւելին անել, առաւել առատութեամբ, քան այն ամէնը, ինչ մենք խնդրում ենք եւ մտածում, ըստ այն զօրութեան,
որ գործում է մեր մէջ, նրան փա՜ռք եկեղեցում Քրիստոս Յիսուսով, բոլոր ժամանակներում, յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։ Եփես.3:14

Ծովիկ Դավթյան

The angels hasten to honor the man in whom they see Christ, for he is the holy temple and abode of their Lord. We will never have a greater honor and untouchable treasure in our lives. Ephraim the Syrian says that even the double-edged sword does not cut the chains of God’s Love.
Let us always attribute

the prayer of the Apostle Paul to the Ephesians at the request of our Armenians and receive the power of the Holy Spirit to increase our spiritual level and growth. Let our Lord make our way smooth and secure. Consider that this prayer was made for us by the beloved Apostle Paul.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*