Փողոցում զգույշ կլինեք, կտուգանվեք, եթե…Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենգրքի 175-րդ հոդվածը սահմանում է, որ ոգելից խմիչքներ օգտագործելը փողոցներում, մարզադաշտերում, պուրակներում, զբոսայգիներում, հասարակական տրանսպորտի բոլոր տեսակներում կամ հասարակական այլ վայրերում, բացառությամբ ոգելից խմիչքների իրացման

թույլտվություն ունեցող հանրային սննդի օբյեկտների, կամ ոչ սթափ վիճակում հասարակական վայրերում հայտնվելը, որն արտահայտվել է հասարակության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքովառաջացնում են տուգանքի նշանակում 10 հազար դրամի չափով:

Արարքները վարչական տույժ նշանակելուց հետոմեկ տարվա ընթացքում, կրկին կատարելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում` 20 հազար դրամի չափով:

Իրավաբան.net

Article 175 of the Code on Administrative Offenses stipulates that the use of alcoholic beverages in streets, stadiums, parks, parks, all types of public transport or other public places, except for public catering establishments,

or in sober conditions, may occur in public places. which was expressed with disrespect to the society, they impose a fine in the amount of 10 thousand drams.

Within a year after imposing administrative fines, re-imposing a fine will result in a fine of 20,000 drams.

Lawyer: net:Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*